Betingelser hos mutatio
Loading…
Betingelser

Betingelser

Vigtigt

Dit udgangspunkt

Kroppen er et komplekst system af systemer, derfor det er vigtig, at jeg får et forholdsvist dybt kendskab til dit udgangspunkt.

1. Generelle oplysninger

Mutatio
Funder Bygade 20
8600 Silkeborg
CVR nr.: 20870206
Telefon: 60 51 68 19
E-mail: info@mutatio.dk

2. Priser

Hos mutatio er alle priserne i danske kroner og angivet inkl. moms, hvis intet andet er angivet. mutatio forbeholder sig ret til fra dag til dag at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Det får ikke indflydelse, hvis en aftale allerede er indgået.

3. Betaling

mutatio modtager betaling via faktura, MobilePay eller bankoverførsel.

Det kan aftales, at der betales med kontanter. Her det vigtig at det være et afstemt beløb, da der ikke er byttepenge i studiet.

Hvis det er betaling for et forløb, betales der i rater på en måned ad gangen, og der betales altid forud og denne betaling foregår via faktura.

Forfaldsdato er 7 dage efter, du modtager fakturaen.

4. Ansvar

mutatio skal have viden omkring klientens eventuelle tidligere forløb eller restriktioner fra andre fagpersoner eks. læge, fysioterapeut, osteopat, kiropraktor eller lignende.

Ligeledes skal mutatio have kendskab til klientens eventuelle sygdomshistorik, hvis sådan findes. Det kan eks. være forhøjet blodtryk, diabetes, astma, hævelser, operationer etc.

Listen er ikke udtømmende.

Tilbageholdes informationer, som kan få betydning for udførelsen af træningen, og opstår der komplikationer på den baggrund, kan mutatio ikke holdes ansvarlig.


5. Refusion

Hvis der er tale om refusion, bedes klienten sende bankoplysninger i form af registreringsnummer. og kontonummer, så det aftalte beløb kan overføres. Disse oplysninger kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.

6. Aflysning

En aftalt tid til afholdes af en ydelse kan aflyses af klienten op til 24 timer inden det aftalte tidspunkt, ellers opkræves et honorar på 50% af den aftalte pris. Hvis en aftalt tid til en ydelse aflyses af klienten mindre end 6 timer før behandlingen, opkræves et honorar på 100% af den aftalte pris. Dette er fordi, at tiden er reserveret til klienten og der ikke kan bookes en ny klient på den tabte tid.
Aflysningen kan ske via mail på info@mutatio.dk eller via telefon 60 51 68 19.
 
7. Ændringer i handelsbetingelser

mutatio kan til enhver tid ændre nærværende handelsbetingelser. mutatio kan ændre betingelserne ensidigt. Ved en ændring vil mutatio sende en notifikation ud til dennes registrerede mailadresser.

8. Databehandling

Se særskilt bilag, som kan findes her

9. Lov og værneting

For handlen gælder Danmarks love. Enhver tvist afgøres efter dansk ret med retten i Viborg som værneting.

10. Klagemuligheder

Har klienten en klage over en ydelse, som er købt hos mutatio, kan der sendes en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Link: www.forbrug.dk

Siden bruger teknologier til at indsamle oplysninger om dig til forskellige formål, herunder:

  1. Nødvendige
  2. Statistik
  3. Marketing

Ved at klikke på "Accepter alle" giver du samtykke til disse formål. Du kan også vælge at tilpasse formålene.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage på denne side [nederst]

Nødvendige
Statistiske
Marketing
Afvis alle
Opdater samtykke